De NFM van 2005 werd gewonnen door:
Dames: Sjoukje Tjalma
Senioren: Henk Schievink
Junioren: Hannes Scherjon
Jongens: Jacob Scherjon
Veteranen: Rimmer Abma
De prijsuitreiking werd verricht door: zangeres Jitske Draijer
Thema: dans en muziek

Senioren
Henk Schievink
18.06
Dames
Sjoukje Tjalma
14.45
Junioren
Hannes Scherjon
18.25
Jongens
Jacob Scherjon
15.91
Veteranen
Rimmer Abma
16.56
Thema: Dans en Muziek
maandag, 1 augustus 2005, Sport
Puntje-van-je-stoel-wedstrijd levert record op

It Heidenskip – Vorig jaar lukte het ‘slechts’ dertien keer en het record was tot dit jaar negentien. Maar zaterdag nam tijdens de Nationale Fierljep Manifestatie in It Heidenskip het aantal achttien-metersprongen een nieuwe vlucht. De 18.25 van Hannes Scherjon en 18.06 van Henk Schievink schonken hen niet alleen de winst bij respectievelijk junioren en senioren, maar waren nummertje negentien en twintig van dit seizoen. Een mooier decor dan één van de spannendste edities uit de zeventienjarige NFM-historie had er voor dit record niet kunnen zijn.GERARD BOS
Scherjon versloeg in een echte titanenstrijd Jaco de Groot dankzij een prachtige, kaarsrecht gesprongen 18.25. Daarmee was de junior niet alleen alle senioren de baas, maar deelde hij alvast richting NK een mentale tik uit aan De Groot.
Hun onderlinge gevecht om de zege bij de junioren werd ontsierd door een incident waar menig toeschouwer weinig van zal hebben meegekregen. Vlak voor één van Scherjons sprongen, werd door ‘iemand’ het markeerpunt voor het begin van zijn aanloop zo’n dertig centimeter verplaatst.

Gelukkig voor Scherjon had hij dat zelf tijdig in de gaten, zodat zijn sprong niet de mist in ging. Toch wond de Noardburgumer zich na afloop terecht op over de onsportieve daad. ,,Sa wurdt my in streek levere”, schudde hij het hoofd. ,,Wa’t it dien hat, wit ik net. Mar leuk is oars.”

Wie de dader ook was, Scherjon kon gezien de eindoverwinning het laatst en dus het best lachen. De vier afstanden die hij liet noteren in de NFM-finale vormden een serie waar je U tegen zegt. Met achtereenvolgens 17.73, 18.25, 17.67 en 17.83 was hij simpelweg het best in vorm in It Heidenskip. Scherjon: ,,As ik nei dy ôfstannen sjoch, kin ik mar ien ding sizze: myn beste wedstriid oait.”

Dat hij naast het verbeteren van zijn persoonlijke record van 18.24 (vorig jaar tijdens de opening van het seizoen in eveneens It Heiden-skip) ook De Groot wist te verslaan, was Scherjon veel waard. ,,Ik moast echt alles út ’e kast helje, sadat hy net winne koe.” De Kameriker kwam met 18.07 dichtbij, maar kon net als bij de tweekamp zijn faam niet waarmaken.
Waar Rein van der Wal woensdag in Burgum om 18.12 uur dacht dat een afstand in die cijfers een mooie zou zijn, had Scherjon dat zaterdag naar eigen zeggen bij de NFM. ,,En dat wie krek om fiif foar healwei sânen (18.25 dus). Freegje Jacob Scherjon mar”, bezwoer hij met een knipoog.

Verrassing
Hij bevestigde de lezing van zijn naamgenoot met een glimlach. Die werd mede ingegeven door het feit dat ook hij een gouden hangertje wist te winnen. Zijn zege bij de jongens bleek wel minder vanzelfsprekend dan vooraf gedacht.
Met 15.91 eindigde hij gelijk met Hollander Jan Willem de Groot. Scherjons 15.90 was echter een betere tweede afstand – met 15.87 maakte hij er een imposant rijtje van – dan De Groots 15.81.

Chaim La Roi (Gerkesklooster) werd de verrassing van de dag. La Roi, normaliter tweedeklasser, kwam overdag in de voorronde al tot een persoonlijk record van 15.79. Hij benaderde dat in de finale tot op drie centimeter en zag die puike prestatie beloond worden met een bronzen hangertje.

De enige categorie die qua spanning achterbleef, was de damesklasse. Daarin was Sjoukje Tjalma oppermachtig: 14.45 meter. Jantina de Vreeze ontbrak in de finale. Net als Anne Galama en Piet Scherjon bij de junioren, slaagde zij er niet in om overdag de limiet voor een finaleplaats te springen.
Topklasser Schievink hoorde niet bij de fierljeppers die vanaf de kant toekeken. Hij slaagde er in om voor het eerst in zijn carrière de NFM te winnen: ,,Dochs wie ik net hielendal goed. Ik siet net lekker yn myn fel.” Malen om het feit dat een junior verder sprong, kon hij niet. ,,Hannes sprong geweldich. Die jonge wie hjir hjoed de allerbêste. Fan it hiele spul dus.”

Klaas Haanstra en Thewis Hobma waren de enigen die Schievink konden bedreigen. Beiden kwamen tot 17.98. Door een betere tweede afstand voegde Haanstra een zilveren hangertje toe aan zijn toch al uitpuilende verzameling tweede plaatsen tijdens zijn loopbaan. Hobma moest zich tevreden stellen met brons en een nieuw persoonlijk record.

29 juli 2006

De NFM van 2006 werd gewonnen door:
Dames: Wedy Helmes
Senioren: Theo van Kooten
Junioren: Hannes scherjon
Jongens: Alwin Fonk
De prijsuitreiking werd verricht door: Heinze Bakker
Thema: Kunst

Senioren
Theo van Kooten
18.80
Dames
Wendy Helmes
14.16
Junioren
Hannes Scherjon
19.02
Jongens
Alwin Fonk
16.86
Veteranen
Rudi Walta
15.28
Thema: KUNST

Derde opeenvolgende NFM-zege Hannes Scherjon

IT HEIDENSKIP – De glimmende lach van Hannes Scherjon was ruim een uur na afloop van de achttiende editie van de NFM (Nationale Fierljep Manifestatie) nog steeds aanwezig. Terecht, want de Noardburgumer had voor het derde opeenvolgende jaar de titel bij de junioren gepakt. Dat was echter niet de belangrijkste reden van de mooie rij ontblote witte tanden. Net als de voorgaande twee keer was Scherjon namelijk de allerbeste van de dag. Met 19,02 liet hij niet alleen zijn grote juniorenconcurrent Jaco de Groot achter zich, maar inclusief winnaar Theo van Kooten (18,80) ook alle senioren.

Hoewel het uiteraard een heel andere wedstrijd betreft, wordt de NFM toch altijd een beetje gezien als een verkapt Nederlands kampioenschap. Tijdens de overdag te houden voorrondes mag een ieder zich proberen te plaatsen voor de finale. Alleen de toppers bleven uiteindelijk over.

Cios-student Hannes Scherjon presteert op de schansen in It Fierljepdoarp altijd ‘poerbêst’. Dat bewees hij de vorige twee edities van de NFM al door deze beide keren met de verste dagafstand te winnen. Dat die prestaties uit het verleden geen extra druk meebrachten, bleek zaterdagavond al snel. In de eerste ronde noteerde de Hollandse juniorentroef Jaco de Groot 17,84. Scherjon, als beste uit de voorronde gekomen en dus als laatste aan de beurt, wist daar met een afstand van 17,47 nog niet aan te komen. De Groot leek vervolgens in de tweede ronde zijn slag te slaan. De polsstokverspringer, met 19,30 houder van het nationaal juniorenrecord, landde na 18,56 meter. Het antwoord van Scherjon was evenwel fabuleus.

,,Ik wit dat it hjir altyd lekker springt. Doe’t Jaco 18,56 sprong, wist ik dat dy ôfstân foar my te heljen wie. It fielde dus net echt as druk.’’ Dat bleek, want de Fries recordhouder (19,11) ljepte zijn tweede negentien metersprong ooit; 19,02.

Het was meer dan voldoende voor de zege bij de junioren. ,,Jaco koe der net mear oankomme en doe’t ik dy 19,02 sprongen hie, ha ik ek de hiele tiid mei in skeef each nei de senioarenbarte sjoen. De ien nei de oare foel doe ôf. It doel is fansels it winnen fan de eigen kategory, mar de fierste wêze is wol hiel spesjaal. En no foar de tredde kear. As it it FK west hie, dan hie ik no de Sulveren Pols hâlde mochten.’’

Scherjon maakte dus een lange neus naar alle andere ljeppers én naar de bij tijd en wijle hinderlijk luidruchtige groep aanhangers van het Hollandse kamp. ,,Dêrom wie de ûntlading nei myn 19 meter ek sa grut. Wy binne net wend dat der safolle lawaai út it publyk komt. Ik hie doe echt it gefoel dat ik dy Hollanners te plak set hie.’’

Ook Bart Helmholt had moeite met de Hollandse aanhang. ,,It liket der op dat ús publyk eltsenien in goeie sprong gunt. Dat gefoel krijst net fan dy Hollanners. Fansels meie se wol lûd jaan as der ien fan harren springe moat, mar se ferjitte dat der op de twa oare skânsen ek ljeppers klear steane en harren konsintreare wolle.’’

De Hurdegarypster had daar gelijk in, al is het ook een kwestie van gewenning en acceptatie dat er meegeleefd wordt. Helmholt gaf dat na afloop ook grif toe. Hij deed dat met slechts het bronzen NFM-hangertje om zijn nek. Theo van Kooten had immers al in zijn eerste sprong 18,80 genoteerd en die afstand was iedereen, inclusief Helmholt, te machtig. Sterker nog, alle senioren beten zich kapot op die afstand, met een weinig enerverende wedstrijd als gevolg. Na Van Kootens 18,80 kwamen er nog 42 pogingen, waarvan er 27 totaal mislukten. ,,Ja, iedereen moest volle risico’s nemen. Dat is mijn geluk geweest. Maar deze zege telt gewoon hoor’’, aldus senioren-winnaar Van Kooten.

Betreft:
Fierljep manifestatie

Amsterdam, 12 februari 2007

Geachte mevrouw V.d. Wal,

Hartelijk dank voor uw donatie van €1029,- aan War Child, die opgehaald is met het fierljeppen! Wat een fantastisch bedrag!! We hopen, dat het een mooie dag voor iedereen is geweest.

Dankzij donaties als deze kan War Child psychosociale hulp verlenen aan kinderen in (voormalige) oorlogsgebieden. Met behulp van creatieve middelen zoals muziek, tekenen en toneel biedt War Child kinderen een handvat om hun oorlogsverleden te kunnen verwerken. War Child werkt daarbij altijd nou samen met de lokale gemeenschap. Op deze manier proberen wij het leven van de jongste generaties te verlichten en een basis te leggen voor een vreedzame toekomst.

Wilt u meer informtie over War Chiild of één van de projecten? Neemt u dan contact met ons op of kijk op onze website www.warchild.nl .

Met vriendelijke groet,

War Chiild Nederland