De eerste Nationale Fierljep Manifestatie in het seizoen 1989 werd op alle fronten een spetterend en sportief hoogstaand succes. Een kleine honderd springers afkomstig uit alle hoeken van Nederland probeerden zich door middel van drie pogingen te plaatsen voor de tweede voorronde. De eerste limiet afstand was voor veel springers al aan de hoge kant. Natuurlijk speelden de zenuwen en een zekere prestatiedrang ook een spelletje mee.

NFM 1989, eerste affiche. Logo met Gerhard Vlieger.

In 2020 zou het de 32e keer dat de NFM gehouden werd. Helaas gooide de Coronacrisis roet in het eten en werd de NFM in eerste instantie verplaatst naar het najaar van 2020. De oplopende besmettingen en de daarbij behorende risico’s heeft de organisatie doen besluiten het evenement te schrappen. De organisatie is al bezig met de voorbereidingen voor de wedstrijd van 2021.
In 31 jaar tijd zijn er veel dingen veranderd. De schansen zijn verbeterd, men is met beter materiaal gaan springen en de springers zijn beter getraind en verder gaan springen. De jeugdopleiding is bij de meeste verenigingen, door betere training methodes en één of meerdere oefenschansjes, naar een hoger plan getild. Ook op het gebied van duurzaamheid zal de NFM hier een bijdrage aan leveren. In overleg met de gemeente en beheerscommissie komen er duurzaamheidsacties waardoor de NFM een positieve bijdrage kan leveren een een schoner milieu.
De organisatie heeft de NFM ook dit jaar verbonden aan een thema. Dit jaar staat in het teken van “Japan”. Alle ljeppers (polsstokverspringers) en het publiek mogen zich uitdossen in alles wat te maken heeft met dit thema.

Inmiddels is de NFM uitgegroeid tot één van de meest aansprekende fierljepwedstrijd die er te vinden is. Alle Nederlandse fierljeppers/polsstokverspringers kijken vol spanning uit naar deze wedstrijd.

31 juli 2021 is de dag dat een ieder zich kan meten met de absolute fierljeptop. Om 9.30 uur en vanaf 13.00 uur zijn er plaatsingsrondes. In de plaatsingsronde kan men zich plaatsen voor de finale. De gesprongen afstand in de plaatsingsronde (indien limietafstand voor de finale niet gehaald is) geeft geen recht meer op 3 sprongen in de tweede plaatsingsronde.

De finale start om 19.00 uur met, zoals gewoon voor de NFM, een spetterende openingsact. De beste 16 senioren, de beste 8 junioren, de beste 8 meisjes, de beste 8 dames en de beste 8 jongens zullen strijden om de gouden, zilveren en of bronzen hanger.

Na afloop van de wedstrijd en aansluitend de prijsuitreiking zal het feest losbarsten.

Nadere informatie
Inschrijving

De kosten voor de deelname zijn € 7.50 bij de voorinschrijving en € 10,00 bij de inschrijving op de NFM-dag zelf.

Opgave kan vanaf begin juni via de site www.fierljeppe.nl en tot en met uiterlijk 28 juli. Onder het kopje NFM staat aan de linkerkant het kopje inschrijving en is de link naar het digitale inschrijfformulier. Het verzoek is om het formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Deelnemers die voor het eerst meedoen aan de NFM en zich niet van tevoren hebben opgegeven kunnen dit tegen betaling op de dag zelf, tot uiterlijk 9.00 uur, doen bij de desbetreffende inschrijftafel. Mocht door de hoeveelheid voorinschrijvingen de maximale limiet zijn bereikt dan is het niet meer mogelijk je op de dag van de wedstrijd in te schrijven.

In verband met de eigen risico verklaring moeten alle deelnemers de Algemene Voorwaarden ondertekenen voordat zij mee mogen doen aan de Nationale Fierljep Manifestatie. De Algemene Voorwaarden liggen ter inzage op de inschrijftafel op de dag van de NFM.

Trainen
Het is mogelijk om van tevoren te trainen op de fierljepaccommodatie.
Het terrein is beschikbaar;

 • Donderdagmiddag van 19.00-21.00 uur

 • Vrijdagmiddag van 15.00-17.00 uur en is afhankelijk van het verloop van de jeugd NFM

 • Vrijdagavond van 19.00-21.00 uur

  Overnachten
  Ook dit jaar is het weiland van Haanstra beschikbaar gesteld als kampeerplaats. Vanaf donderdag 15.00 uur tot zondag middag 15.00 uur is het mogelijk om hiervan gebruik te maken. Indien je eerder wilt komen of langer wilt blijven dan kun je overnachten op de campings in de buurt.

  De beheerscommissie zal voor het gebruik van de douches en toiletten een bijdrage van € 6,00 per nacht per tent etc. (kleine maat) en € 12,- per nacht voor een grote tent (e.d.) van u vragen en hiervoor zullen zij bij u langs komen. Het is niet de bedoeling op de vaat af te wassen onder de en of in de doucheruimte.
  In verband met de hoeveelheid achtergebleven bankstellen zullen we dit niet meer toestaan. Neem voor je verblijf geen bankstel of ander groot huishoudelijke apparatuur mee naar het fierljepterrein of kampeerterrein om het ook daar achter te laten. Mocht er wel spul achter blijven dan zullen de kosten van het afvoeren verhaald worden op de eigenaar.
  Mocht je vragen hebben over het verblijf op het tijdelijke kampeerterrein dan kun je je wenden tot de beheers commissie.

  Hou het terrein netjes en bezorg de buurtbewoners geen overlast. De mogelijke overlast kan consequenties hebben voor de volgende editie van de NFM.

  Entree:  Jeugd jonger dan 12 jaar € 3,50
    alle andere toeschouwers € 7,50

Limieten

Senioren: 1e ronde 17 meter voor plaatsing voor de finale (14 meter)
2e ronde (voor plaatsing voor de finale) 18 meter
Junioren:  1e ronde 17 voor plaatsing voor de finale (14 meter)
2e ronde 17 meter voor plaatsing voor de finale
Meisjes: 1e ronde 13 meter voor plaatsing voor de finale (11 meter)
2e ronde 13 meter voor plaatsing voor de finale
Dames: 1e ronde 14 meter voor plaatsing voor de finale (12,5 meter)
 2e ronde 14 meter voor plaatsing voor de finale
Jongens : 1e ronde 15,50 meter voor plaatsing voor de finale (13,50 meter)
2e ronde 15,50 meter voor plaatsing voor de finale
Veteranen: geen 1e voorronde

De veteranen springen mee in de senioren categorie maar wel in een eigen groep en zij springen hun eigen wedstrijd zonder finale.

Er wordt ‘s in de plaatsingsrondes van ‘s ochtends en ‘s middags 3x gesprongen.

De eerste die vanuit de plaatsingsrondes de gestelde limiet springt, springt ook als eerste in de finale. Mocht een springer in de eerste sprong de finalelimiet springen dan vervalt het recht tot het uitvoeren van de tweede en derde sprong.

Om de finale spannender en interessanter te maken heeft de NFM commissie besloten om na de 2e serie finalesprongen.

 • van de geplaatste senioren de beste 8,

 • van de geplaatste junioren de beste 4,
  van de geplaatste meisjes de beste 4

 • van de geplaatste dames de beste 4 en,

 • van de geplaatste jongens de beste 4

door te laten gaan naar de laatste twee finalesprongen. Zij kunnen in de laatste twee sprongen daadwerkelijk voluit gaan.
De NFM commissie kan, vanwege weersomstandigheden, de beslissing nemen om de wedstrijd in te korten of te verplaatsen naar een ander tijdstip of andere dag.

De NFM commissie heeft het recht om aanpassingen in de wedstrijd of wedstrijdreglement aan te brengen als dit ten goede komt aan de wedstrijd, onverwachte omstandigheden of aan de prestatie van de deelnemers.

De nevenactiviteiten
Draaimolen/zweef, en nog veel meer activiteiten die in het teken staan van “Japan”.

Opgave kan tot en met uiterlijk 28 juli 2021.

Duurzaamheidsactie NFM
Tijdens de NFM zullen er meer afvalbakken geplaatst worden voor het gescheiden inleveren van uw afval. Door middel van bebording wordt u er op gewezen hoe u uw afval in kunt leveren. De organisatie vertrouwd er op dat de toeschouwers hier actief aan meewerken. De organisatie zal geen gebruik maken van ballonnen, plastic rietjes en overig éénmalig te gebruiken plastic.
Gebruikers van het kampeerterrein zullen verplicht worden hun eigen rommel op te ruimen en af te voeren. Bankstellen en of andere grote gebruiksvoorwerpen worden niet meer door de organisatie toegestaan. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren dan zullen de kosten voor het afvoeren hiervan op de eigenaar(s) worden verhaald.