Inschrijven voor de NFM van 2020 kan voor fierljeppers van de beide fierljepbonden via de aan jullie toegestuurde link. Voor niet licentiehouders zal binnen een week of twee nadere informatie worden verstrekt.

Het thema voor dit jaar is vanwege de omstandigheden naar volgend jaar verplaatst.