Inschrijven voor de NFM van 2021 kan voor fierljeppers van de beide fierljepbonden via de aan jullie toegestuurde link. Voor niet licentiehouders zal binnen een week of twee nadere informatie worden verstrekt.

Het thema voor dit jaar is Japan.