Fierljepferiening It Heidenskip

 
www.fierljeppe.nl

Accomodatie:
Achter het dorphuis “It Swaeigat”,
Brânburren 26,
8724 It Heidenskip
Coördinaten: 52.948721 5.501449
Postadres:
t.a.v. Marrit vd Wal,
Heidenskipsterdyk 41,
8724HS It Heidenskip.

Bestuur

Functie Naam E-mail Telefoon
Voorzitter
Sectretaris
Penningmeester
Bestuurslid

Ledenadministratie

Naam E-mail Telefoon
Anja Klijn Velderman Anja Klijn Velderman tel.nr.: 06-10931151 tel.nr.: 06-10931151

Demonstraties en Clinics

Naam E-mail Telefoon
demo@fierljeppe.nl

Websitebeheer

Naam E-mail Telefoon