Winnaars 32e NFM

Senioren: Nard Brandsma 20.77 meter
Dames: Marrit vd Wal 16.03 meter
Junioren: Reinier Overbeek 19.92 meter
Jongens: Germ Terpstra 16.25 meter
Famkes: Hanneke Westert 14.88 meter

Zaterdag 31 juli vond de Nationale Fierljep Manifestatie plaats. Deze wedstrijd is één van de grote titels waar de fierljeppers gedurende het seizoen om strijden. De Friese springers waren goed op dreef en gingen naar huis met de meeste prijzen. Alleen Reinier Overbeek redde de Hollandse eer door de wedstrijd in zijn laatste sprong nog naar zijn hand te zetten.

Bij de senioren startten de Hollanders zeer sterk. Na één ronde stonden Rian Baas (Utrecht) en Jaco de Groot (Kamerik) aan de leiding met resp. 20.45m en 20.44m. De concurrentie stond hiermee op scherp. In de tweede ronde was het thuisspringer Sytse Bokma (Hindeloopen) die huis hield. Hij maakte een perfecte sprong en kwam tot 20.75m. Nard Brandsma uit Workum deed het zelfs nog beter. Hij had alle tijd om de polsstok uit te klimmen en landde na 20.77m. De vijf Hollandse springers die de tweede finaleronde haalden, wisten hier echter niet meer over heen te gaan.

De spanning in de juniorencategorie was groot. Al in zijn eerste sprong zette Overbeek een sterke 19.32m neer. Hiermee voorzag hij zichzelf van een goede uitgangspositie. Echter was zijn Friese concurrent Rutger Haanstra (It Heidenskip) ook goed in vorm. Met 19.45m pakte hij tussentijds de leiding in de wedstrijd. Wisse Broekstra (Tzummarum) ging daar zelfs nog overheen met 19.52m. Reinier Overbeek had nog één kans en greep die met beide handen aan. Na het corrigeren van de stok gaf hij alles voor zijn uitsprong en het was voldoende: 19.92m. Het publiek ging uit zijn dak voor de enige Hollandse titel van deze NFM.

Het publiek kreeg ook bij de dames een prachtige wedstrijd voorgeschoteld. Maar liefst 13 dames passeerden de 14-meter grens die toegang gaf tot de finale. Het niveau in de finale lag direct hoog. Sigrid Bokma (Hindeloopen) en Demi Groothedde (Jaarsveld) waren de smaakmakers in de eerste twee rondes met verdienstelijke sprongen. In de tweede finaleronde kwam ook de Haastrechtse Laura Maaijen nog knap tussen het topdames met een sprong van 14.74m. Hiermee werd zij uiteindelijk derde. Het goud ging echter naar Marrit van der Wal. De thuisspringster is ongetwijfeld de sterkste klimster in het damesveld en kwam tot een afstand van 16.03m, voldoende om de concurrentie achter zich te laten.

De Hollandse jongens vielen wat tegen qua prestaties. Van de beste 6 springers waren er 5 Friese springers. Alleen Roy Velis (Benschop) kon meekomen in het niveau. Zijn 15.85m. was voldoende voor een derde plaats. De winst ging naar Germ Terpstra (Tzum) die tot een afstand van 16.25m kwam.

In de categorie meisjes was het Friese feestje zelfs nog groter. Van de 8 finale springsters was alleen de Suzanne Mulder uit Vlist zich te plaatsen. Met een mooie serie kwam zij uiteindelijk tot 14.32m en leverde haar een derde plaats op. Lisse van de Knaap (IJlst) deed dit iets beter (14.49m), maar het goud ging naar Hanneke Westert uit Sneek. Slechts één afstand wist zij neer te zetten, maar met 14.88m was dit voldoende voor de winst.

Bron: Lars Goerres voor Friesch Dagblad 2 aug 2021
It Heidenskip Winnen voor eigen publiek in de belangrijkste thuiswedstrijd van het seizoen is best lastig, ervoeren Nard Brandsma en Marrit van der Wal de afgelopen jaren, maar zaterdag was het raak. Tijdens de 32e Nationale Fierljep Manifestatie (NFM) zetten beide Heidenskipsters na veel mislukte pogingen eindelijk de verste afstand van de avond op het scorebord. Daarmee ging voor met name Van der Wal een jeugddroom in vervulling. De succesvolste fierljepster van de laatste jaren verbeterde meermaals het Nederlands record, slechtte als eerste vrouw de grens van achttien meter en pakte al twee keer de Friese titel. Maar bij de NFM in eigen dorp ging er telkens iemand anders met de prijs vandoor. Geen wonder, legde ze uit nadat vrienden en familie haar uitgebreid hadden gefeliciteerd. ,,It is foar Heidenskipsters gewoan hiel lestich om dizze wedstriid te winnen.” Weken van te voren is Van der Wal doorgaans al met de NFM bezig. ,,Net om’t ik sels ljeppe moat, mar om alles te organisearjen.” Het zo goed mogelijk ondersteunen van de NFM-commissie en coachen van jeugdljeppers kost veel tijd, wil Van der Wal er maar mee zeggen. ,,Dêrtroch ferjitst dysels soms in bytsje en bist al kapot as de wedstriid noch begjinne moat, wylst elkenien nei dy sjocht om’tst in thúswedstriid springst.” Zaterdag was alles echter anders. Waar Van der Wal als leidster van het FLB-klassement in het verleden vaak druk ervoer omdat ze het pompeblêdenshirt droeg, kon ze vanwege haar eerdere degradatie naar de tweede klasse ditmaal vrijuit springen. ,,Dat hie ik mysels ek foarnaam”, keek ze na afloop terug. De eerste poging in de finale leverde nog een nat pak op, maar daarna zette Van der Wal met 15,31, 16,03 en 15,17 drie stevige afstanden neer. Die bleken de concurrentie uiteindelijk te machtig, hoewel de 15,44 van nummer 2 Sigrid Bokma er ook zeker mocht zijn. Wanneer ze achter haar als tweede was geëindigd, dan had dat als ,,sulver mei in gouden rântsje” gevoeld, zei Van der Wal. ,,Want ik wie hjoed puur foar mysels oan it ljeppen en net dwaande mei ôfstannen of wat oaren diene. Dat hat fertuten dien. It mentale stikje is altiten it lestichste en dêr moat ik ek noch wol yn groeie, mar hjoed wie wol de befêstiging dat ik op myn best bin as ik ûntspannen oan de wedstriid begjin.” Dat geldt ook voor Nard Brandsma. De houder van het Friese record mag dan al jaren in Workum wonen, hij blijft een echte Heidenskipster. ,,Dêrom stie de NFM ek heech op myn ferlanglistje om nochris te winnen”, klonk het na afloop. Zo groot het verschil tussen Van der Wal en de rest van het veld uiteindelijk toch weer was, zoveel meer spanning zat er in de strijd om de zege bij de mannen. Die leek aanvankelijk naar Sytse Bokma te gaan, nadat de inwoner van Hindeloopen Rian Baas (20,45) in de tweede omloop met 20,75 voorbij was gestreefd. Zijn gevoel van aanstaande triomf verdween echter snel, toen Brandsma niet veel later twee centimeter verder sprong en 20,77 noteerde. Helemaal gerust op een goede afloop was hij nog niet. ,,Mar úteinlik kamen de oaren der net mear oan en wie it gelokkich genôch.” Met zijn zege in It Heidenskip heeft Brandsma nu alle grote wedstrijden minimaal één keer gewonnen. Zeven jaar geleden werd hij – toen nog verrassend – Nederlands kampioen, Friese titels kwamen er in zowel 2017 als 2019 en bij die laatste zege verbrak hij met 21,68 ook het uit 2016 stammende Friese record van Bart Helmholt. Blijft over: een aanval op het Nederlands record van Jaco de Groot (22,21). Brandsma weet het en droomt er ook wel eens van. ,,Mar om sa’n ôfstan del te setten moat alles klopje.” Zijn aanloop is nog niet zo constant als hij zou willen, waardoor een mooie opbouw binnen een wedstrijd soms uitblijft. ,,Mar je witte it noait”, voegde hij daar zaterdag meteen aan toe. ,,As ik trochspring lykas no en ik ha in goeie dei, dan kin it samar noch fierder gean dit seizoen.” Het is een lezing die Wisse Broekstra zal delen. Even leek hij op weg naar de NFM-winst in de juniorencategorie (19,52), maar bij zijn laatste poging verwees Reinier Overbeek (19,92) hem toch nog naar het zilver. Het zorgde voor een ultieme ontlading bij de Hollandse favoriet, die de laatste jaren onklopbaar lijkt. ,,Mar wy komme tichterby”, bezwoer Broekstra, ook doelend op zijn provinciegenoot Rutger Haanstra (19,45). ,,Reinier wit no dat hy der om tinke moat, dus as wy inoar yn de takomst wer tsjinkomme sil hy de wedstriid wol oars yngean. Dat is in moaie slach dy’t wy slein hawwe.” In de andere categorieën leverde de NFM wel een Friese winnaar op. Germ Terpstra won bij de jongens, door Michiel Zijlstra (16,07) met 16,25 voor te blijven. Bij de meisjes ging de zege naar klassementsleidster Hanneke Westert. De Sneekse landde na 14,88 meter in het zandbed. Lisse van der Knaap (14,49) werd tweede.