Vanwege alle beperkingen en onzekerheden gaat de NFM van 25 juli aanstaande niet door. We hebben besloten de NFM te verplaatsen naar zaterdag 12 september. De NFM voor de jeugd komt dit jaar wel te vervallen. Fierljeppers van zowel de PBH als de FLB hebben een mail/schrijven ontvangen met daarin een link om zich in te schrijven voor de reguliere wedstrijden maar ook voor de NFM. 
Er zullen de nodige aanpassingen gedaan worden en het zal geen NFM worden zoals voorafgaande edities. We zullen binnenkort met nadere informatie komen.