2014-08-21 16:15

Selectie Nederlands Kampioenschap

Senioren

Jaco de Groot - Rian Baas - Theo van Kooten - Maik Backx - Matthijs van Rooijen - Sander van Vliet - Erik Bos - Laurens Lekkerkerker - Reserve: Arno Baas - 2e Reserve: Pieter Verweij

Oane Galama - Bart Helmholt - Nard Brandsma - Thewis Hobma - Thomas Helmholt - Hans Ulco de Boer - Jacob Scherjon - Niels Koetsier - Reserve: Bas Tolboom

Dames

Dymphie van Rooijen - Wendy Helmes - Liesbeth de With - Joriene Baas - Reserve: Jessica Snoek

Klaske Nauta - Marrit v/d Wal - AkkeNeel Talsma - Maureen Poiesz - Reserve: Tessa Kramer

Junioren

Erwin Timmerarends - Thomas van Midden - Ricardo Faaij - Pim Hoogendoorn - Paul van Meijeren - Nees de Bruijn - Martijn Rietveld - Ronald van Bemmel - Reserve: Rick Stigter - 2e Reserve: Niels van der Kroef

Age Hulder - Sytse Bokma - Bobby Zwaagman - Jelmar Wijnstra - Simon Willem Hoeksma - Freerk v/d Werff - Thijs Faassen - Wiebe Auke Postma - Reserve: Rick Reurink

Jongens

Robert Benschop - Gerwin Kastelein - Arjan Mulder - Auke de Wit - Reserve: Daniel Cluistra

Jan Teade Nauta - Freark Kramer - Rutger Piersma - Jarno Hoekstra - Reserve: Jetse Bokma