2009-08-10 17:53

Wijziging indeling schansen op wedstrijd 18 augustus Jaarsveld

In voorbereiding op het NK zal bij de eerste klasse wedstrijd op 18 augustus in Jaarsveld (waar mogelijk) gesprongen worden conform de schansindeling op het NK.

Concreet betekent dit de volgende schansverdeling

Schans A Senioren top + Mix A
Schans B Junioren Top + Jongens A
Schans C Jongens Top + Dames Top

(finales ingedeeld conform reglement)
Schans A finale Senioren 5 personen
Schans B finale Junioren 5 personen
Schans C finale Jongens en Dames 3 personen