FLB
2023-03-30 18:55

De cursus bestond uit 3 avonden. Onder leiding van Jorick de Haan van Sport Fryslân zijn de bestuursleden bijgepraat over succesvolle wervingsacties, hebben ze opdrachten gemaakt en hebben ze geleerd in de vorm van een rollenspel. Ook was er voldoende tijd voor uitwisseling van ervaringen op het gebied van ledenwerven.