www.fierljeppe.nl Accomodatie:
Achter het dorphuis It Swaeigat,
Branburren 26,
8724 It Heidenskip
Postadres:
t.a.v. Lars Woudstra,
Estrikwurk 6,
8711 KD Workum,

Bestuur

Voorzitter  
Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden
Ledenadministatie:
Anja Klijn Velderman ledenadministratie@fierljeppe.nl
Demonstraties en Clinics:
demo@fierljeppe.nl
Websitebeheer: